WirelessOostakker sponsors

WirelessOostakker sponsors, waarom hebben we ze nodig? 

Onze WirelessOostakker sponsors hebben we broodnodig om vervolgens ons netwerk te kunnen uitbreidden in Oostakker.

De uitbreiding loopt immers moeilijk omdat er veel obstakels in de weg zitten om de draadloze linken te met elkaar te verbinden.

 Denk maar aan gebouwen, bomen enz. dit zijn dus allemaal obstakels die ons netwerk belemmeren.
Onze zwakke wifi signalen geraken daar niet door.

Daardoor hebben wij hoge locaties nodig, zodoende dat we bepaalde afstanden kunnen overbruggen zonder dat er obstakels in de weg zitten.
Dit met de bedoeling de draadloze link naar Oostakker dorp zodoende te heropbouwen. 

Immers onze grootste troef is afgebroken en verhuist naar een andere locatie.
Dit bedrijf was steigerbouw VIP, een locatie van 30 meter hoog.
Dit was echter onze enige verbinding naar de kerk van Oostakker dorp en naar het magazijn van Sleeplife die we nu verloren hebben.

Met een hoge locatie ter beschikking te stellen omgeving Oostakker dorp zou de mooiste sponsoring zijn die we momenteel nodig hebben. 

De toren van Steigerbouw VIP is afgebroken

wirelessoostakker sponsors

Deze toren van Steigerbouw VIP was onze enige link naar Oostakker dorp.
Helaas is die intussen afgebroken en verhuisd naar Mariakerke.
Dit is voor ons een groot probleem omdat er weinig hoge gebouwen in de omtrek zijn.
Daardoor onze oproep naar bedrijven in de haven in de buurt.
Kortom is dit onze enige mogelijkheid om ons netwerk terug naar het dorp te kunnen brengen.

Nog een reden voor wirelessoostakker sponsors te vragen

Nog een probleem dat we vervolgens hebben is steeds meer storingen van de traditionele providers op ons netwerk.

Intussen zijn de traditionele providers al een gehele tijd bezig met het uitrollen van hun 5 GHz. accespoints.
Hieruit volgt dat door middel van deze uitrol de 5 GHz. frequentie meer en meer verstoord.


Dit is namelijk de frequentie waar wij ons hoofdnetwerk (backbone) mee opbouwen.

Doordat deze frequentie wordt gestoord wordt ons netwerk steeds trager.

Dit is simpel op te lossen door het aankopen van betere antennes die een kleinere stralingshoek hebben.
Daar staat tegenover dat de antennes minder storingen zullen ontvangen met als gevolg een vlugger netwerk.
Door onze sponsors hebben bepaalde hotspots reeds een update gehad.
Maar er zijn nog locaties waar de uplink antenne moet worden vervangen.

Bepaalde infrastructuur moet gedeeltelijk vernieuwd worden door te oude hardware.
De wifi hardware die verouderd snel en de WirelessOostakker hotspots moeten soms noodgedwongen andere hardware hebben.

Deze hotspot is al aangepast met de nodige antenne om storingen te onderdrukken.
Dit dankzij Dagmar Buysse.

Onze sponsors 

Zonder deze sponsors zouden we niet zover zijn geraakt als nu.
Doch we willen ons netwerk steeds verder uitbouwen.
Wij bedanken vervolgens ook onze wirelessoostakker sponsors voor hun giften en de hulp aan hoge locaties die broodnodig zijn.

 Zonder hen was dit project vervolgens nooit opgestart.
Doch blijven we vervolgens sponsors nodig hebben omdat de techniek steeds veranderd.
We moeten mee met deze techniek vandaar onze vraag naar sponsoring.
 

wirelessoostakker sponsors
wirelessoostakker sponsors

WirelessBelgië stelt ons constant een internet verbinding ter beschikking, waarvoor onze dank.
WirelessBelgië zoekt trouwens ook achter 40 meter+ hoge locaties in alle gebieden in België, ook in de stad Gent.
WirelessBelgië schonk ons ook hardware.

wirelessoostakker sponsors
wirelessoostakker sponsors

Schonk een volledige hotspot en een hoge locatie in de Oude-Bareelstraat.
Dagmar Buysse schonk ons verder een uplink antenne. 

wirelessoostakker sponsors


Kocht een volledige hotspot en een locatie. Vervolgens sponsorde Sleeplife ook een uplink antenne om ons netwerk te verbeteren. 

wirelessoostakker sponsorsSponsorde ons twee accesspoints.

wirelessoostakker sponsors
wirelessoostakkker sponsors


Schonk de jeugdbeweging van de Oude-Bareel een uplink antenne en een accespoint.

wirelessoostakker sponsors


Kocht voor ons maar liefst twee volledige hotspots waaronder één voor de jeugdbeweging Lourdes

wirelessoostakker sponsors


Gebruikt na aankoop van een volledige hotspot het WirelessOostakker netwerk voor de internen.

wirelessoostakker sponsorsGaf ons één accespoint om in de kerk te gebruiken.

wirelessoostakker sponsors


Schonk ons hardware.

wirelessoostakker sponsorsEdugo Campus Glorieux sponsorde één hotspot die ze zelf gebruiken op de speelplaats.

wirelessoostakker sponsorsEdugo Toren sponsorde één hotspot die ze zelf gebruiken en één uplink antenne. 

wirelessoostakker sponsors


Kocht voor ons één accespoint.

wirelessoostakker sponsors


Stelde ons hardware voor de jeugdbeweging ter beschikking.

wirelessoostakker sponsors

Uw logo hier ?

Uw facebook pagina hier?WORDT JIJ OOK EEN WIRELESSOOSTAKKER SPONSOR?
Wij hebben nog een paar uplink antennes en accespoints nodig om onze hotspots te optimaliseren.

Wat kan je ons sponsoren?

wirelessoostakker sponsors

Voor korte afstanden tot en met 1.5 Km tot 2 Km volstaat de UBNT Nanobeam 300 M5.
Dit zijn de uplink antennes met een kleine stralingshoek.
Klik op de afbeelding voor verdere gegevens.
Voor langere afstanden hebben we de Nanobeam 400 M5 nodig.

wirelessoostakker sponsors

Dit zijn onze meest gebruikte accespoints, daarvan hebben we ook nog een paar nodig.
Klik eveneens op de afbeelding.

Dit is onze router met ingebouwde antenne dat dienst doet als baken.
De Mikrotik Omnitik.
Daar komen de accespoints aan te hangen en maximum 2 uplink antennes.

WAT KRIJGEN ONZE SPONSORS IN DE PLAATS?

Zoals je al kan zien krijgen de sponsors allemaal hun logo met een link naar hun website en hun Facebook pagina.
Vervolgens bij het aanbieden van een hoge locatie kan je gratis verbinden met ons WirelessOostakker netwerk.
Een netwerkkabel kan naar binnen worden getrokken als redundant internet.
Heb je sympathie voor ons gratis internet project, neem alstublieft contact met ons op.

Wij hebben dringend een hoge locatie nodig omgeving Oostakker dorp

Kan jij ons daaraan helpen via je werk of een andere connectie?
AARZEL NIET EN CONTACTEER ONS ALSTUBLIEFT.
Een locatie tussen Eurosilo en de Volvo is een ideale plaats.
HELP ONS OM ONS NETWERK TERUG TOT OP HET DORP TE KRIJGEN!

Voorlopig kunnen we deze Ubiquiti Nanobeam M5 antennes goed gebruiken.
Dit zijn de antennes met een kleine stralingshoek die de storingen van de traditionele providers vervolgens gaan onderdrukken.
Deze schotels zijn kwalitatief veel beter dat de breed stralende sector antennes zoals de Nanostation M5
Ook de Omnitik kunnen we goed gebruiken als upgrade voor onze oudere modellen.